Sameiet St Olav i Stavanger

Sameiets styre og valgkomité

Styrets sammensettning per 2018

 • Egil Thomsen (leder) - representerer beboerne til 2022
 • Helen Færøy - representerer beboerne til 2022
 • Tony Helles - representerer beboerne til 2021
 • Trygve Jacobsen - representerer næring til 2022
 • Christian Tønnevold - representerer parkering til 2021
 • Gaute Kommedal - representerer næring til 2021

Varamedlemmer:

 • Odd Skjelsvik
 • Reidar Kleiven
 • Kari Natvig Helliesen

Valgkomité:

 • Bjørg Haarr
 • Elsa Andersen
 • Per Inge Wathne

Varamedlemmer:

 • Knud Helliesen
 • Kari Langvik
 • Oddbjørg Dreyer-Olsen