Sameiet St Olav i Stavanger

Parkering

Parkering i St. Olav

Boligseksjonen i sameiet St. Olav har et eget lukket parkeringsanlegg i U3. Hver leilighet har egen tildelt parkeringsplass merket med leilighetsnummeret. Det er egne porter for inn- og utkjøring. Porten for utkjøring åpnes automatisk når bilen nærmer seg porten, og lukkes etter utkjøring. Innporten åpnes ved hjelp av avlesning av kort eller ved hjelp av fjernkontroll som kan kjøper via vaktmesteren.

Parkeringsplassen skal kun benyttes til parkering og evt. lagring av dekk. Det er ikke tillatt å benytte parkeringsplassen til lagring av annet materiell eller utstyr bl.a. pga. brannfare.

El-biler

 

Sameiet har lagt opp el-kabel frem til hver parkeringsplass. Her må den som har behov for lading av el-bil selv besørge og bekoste opplegg for ladepunkt. For montering av godkjent permanent ladepunkt kontaktes vaktmester eller Soland Elektro. Det er viktig at riktig ladeenhet som er tilpasset systemet monteres. Det betales p.t. en årlig avgift til sameiet for lading av el-bil.

 

Sykkelparkering

Det er egen sykkelparkering i sameiet.

Gjesteparkering

Sameiet St. Olav har ikke egne plasser for gjesteparkering. Det henvises til parkering i Stavanger Parkerings parkeringsanlegg.

Parkeringsanlegget har innkjøring fra Løkkeveien gjennom Tanken besinstasjon, fra Knud Holms gate og fra Olav V’s gate.