Sameiet St Olav i Stavanger

Drift og vedlikehold

 

 • Reidar Haugen - teknisk sjef (til høyre) - 905 95 739
 • Anders Høie - 915 63 895
 • st.olav@hesbynett.no

 

Vaktmestrene

Sameiet har to vaktmestere ansatt.

Sameiet eier en rekke driftsmidler som bil, brøyteutstyr, antenneanlegg, osv.

Det er inngått diverse driftsavtaler på teknisk, forsikring, osv. Disse avtalene ajourføres av forretningsfører. Felles for disse er at de er løpende og oppsigelige.

Når det gjelder kontakt med vaktmesterne, vises det til de regler som er utlevert beboerne. Vaktmestre er primært ansatt for å foreta vedlikehold og drift av felles arealer og tekniske anlegg.

Vedlikehold innen den enkelte seksjon er den enkelte seksjonseiers ansvar.

Vaktmestrene vil være behjelpelige også med seksjonseiers vedlikehold, men p.g.a. at dette medfører kostnader, som i neste omgang belastets alle seksjonseiere, har styret prinsipielt fastsatt at bistand fra vaktmestrene som tar mer enn 15 minutter, vil bli fakturert fra sameiet.

Nye regler for avfallshåndtering fra 2019

Stavanger kommune har innført nye regler for håndtering av restavfall.

For St. Olavs del betyr dette at plastavfall nå skal leveres sammen med husholdningsavfall, dvs. at plastavfall går i avfallssjaktene sammen med husholdningsavfallet.

Glass og flasker leveres nærmeste miljøstasjon på hjørnet av St. Svithunsgate og Møllegata ved Extra butikken.

Det er viktig at plastavfall pakkes godt sammen, gjerne med annet husholdningsavfall, slik at det blir tyngde nok til at det faller ned i sjakten.

NB! Ikke kast lett plast eller tomme plastposer direkte i sjakten. Disse risikerer da å bli sugd oppover og tette til ventilasjonsviften i toppen av sjakten, noe som kan forårsake vond lukt i oppgangene.

 

Tips fra vaktmester:

 

Avfallshåndtering/søppelsjakt

 • Knytt posen forsvarlig før den kastes i sjakten, som kun er for restavfall og plast. Ved kasting av andre ting, kan en risikere at gjenstanden setter seg fast i sjakten, med tette sjakter og vond lukt som følge.
 • Åpne poser og løst papir tetter viftene som skal sørge for avtrekk.
 • Pizzaesker skal i grønn dunk i U3 (parkeringskjeller), ikke i søppelsjaktene.
 • Alt papir skal i grønne dunker i U3
 • Pappesker skal brettes sammen, og settes ved grønne dunker i U3, ikke oppi dunkene.
 • Glass og flasker leveres nærmeste miljøstasjon på hjørnet av St. Svithunsgate og Møllegata ved Extra butikken.
 • Uønsket reklame fra postkassene kastes i grønn dunk i U3.
 • Brukte juletrær legges ved miljøstasjonen i enden av gågaten ved siden av St. Olavsgt. 13. De blir hentet 15-20 dager etter jul.

  NB !! Lagring av diverse på parkeringsplasser i U3 medfører brannfare og er forbudt av brannvesenet.

 

 

Drift og vedlikehold

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av egen seksjon. Dette omfatter også utskifting av dører og vinduer.

Ved behov for utskifting av dører og vinduer, eller annet vedlikeholdsarbeid / renovering av seksjonene, kontaktes vaktmester som har oversikt over gjeldende avtaler med aktuelle leverandører for utførelse av arbeidet.

 

Drift og forvaltning

Sameiet har inngått avtale om forvaltning med Bate Boligbyggelag. Avtalen innebærer blant annet :

 • Regnskapsførsel med budsjettering, rapportering til styret og sameiemøtet, offisielle regnskaper, ligningspapirer og innsending til Brønnøysund/ ligningsmyndighetene.
 • Utfakturering av sameieavgifter, innkrevning.
 • Fordeling av kostnader for drift av fellesareal og annet på gruppene bolig, næring og parkering i henhold til fastsatte fordelingsnøkler.
 • Utarbeide kontoplan etter fastsatte fordelingsnøkler.
 • Ajourholde dokumentasjon på HMS/intern-kontroll og brannforskrifter.
 • Instruks og oppfølging av vaktmester, renhold, osv.
 • Videreføre evt.opprette nye avtaler på ventilasjon, heis, sprinkler, automasjon,
  elektriker, rørlegger osv.
 • Ajourholde lister over aktuelle seksjonseiere til enhver tid.
 • Delta på styremøter/ sameiemøte samt være sekretær/ skrive referater.
 • Ha oppdaterte tegninger over hele bygget til enhver tid, særlig på næringsseksjonene.